WooCommerce: Hướng dẫn đổi tên nút “Add to Cart” (Thêm vào giỏ hàng) khi sản phẩm đã có trong Cart (Giỏ hàng)

Đổi tên nút “Add to Cart” trong WooCommerce (Thêm vào giỏ hàng) khi sản phẩm đã có trong Cart (Giỏ hàng) để thông báo cho người dùng về sản phẩm đã có trong Giỏ hàng trước khi thêm lại hoặc tăng số lượng từ các trang sản phẩm.

Nhãn nút “Add to Cart” đi kèm với một bộ lọc (thực tế là 2 bộ lọc, một bộ lọc cho trang Sản phẩm cụ thể và một bộ lọc cho các trang khác), vì vậy tất cả những gì chúng ta cần làm là nhắm mục tiêu hai bộ lọc đó, nhãn “filter” nhắn tin trong trường hợp sản phẩm đã có trong Giỏ hàng và trả lại sản phẩm đó cho WooCommerce. Bạn chỉ cần sao chép và dán đoạn mã bên dưới!

Đoạn mã PHP: Hướng dẫn đổi tên nút “Add to Cart” (Thêm vào giỏ hàng) khi sản phẩm đã có trong “Cart” (Giỏ hàng)/ Đổi tên nút trong WooCommerce

WooCommerce: Hướng dẫn đổi tên nút “Add to Cart” (Thêm vào giỏ hàng) khi sản phẩm đã có trong Cart (Giỏ hàng)

Thay đổi nhãn nút “Add to Cart” của WooCommerce thành “Already in Cart. Add again?” nếu Sản phẩm đã có trong Giỏ hàng.

Thứ nhất: Chỉnh sửa “Add to Cart” cho trang sản phẩm.
[code]

add_filter( ‘woocommerce_product_single_add_to_cart_text’, ‘bbloomer_custom_add_cart_button_single_product’ );

function bbloomer_custom_add_cart_button_single_product( $label ) {

foreach( WC()->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {
$product = $values[‘data’];
if( get_the_ID() == $product->get_id() ) {
$label = __(‘Already in Cart. Add again?’, ‘woocommerce’);
}
}

return $label;

}
[/code]
Thứ hai: Chỉnh sửa vòng lặp “Add to Cart”
[code]

add_filter( ‘woocommerce_product_add_to_cart_text’, ‘bbloomer_custom_add_cart_button_loop’, 99, 2 );

function bbloomer_custom_add_cart_button_loop( $label, $product ) {

if ( $product->get_type() == ‘simple’ && $product->is_purchasable() && $product->is_in_stock() ) {

foreach( WC()->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {
$_product = $values[‘data’];
if( get_the_ID() == $_product->get_id() ) {
$label = __(‘Already in Cart. Add again?’, ‘woocommerce’);
}
}

}

return $label;

}
[/code]

Thêm đoạn mã này vào đâu?

Bạn có thể đặt các đoạn mã PHP ở cuối tệp functions.php chủ đề con của mình (trước “?>” Nếu bạn có). Mặt khác, CSS có trong tệp style.css chủ đề con của bạn.

Đoạn mã này (vẫn) hoạt động chứ?

Vui lòng cho tôi biết trong phần bình luận nếu mọi thứ hoạt động như mong đợi. Tôi rất sẵn lòng sửa đổi đoạn mã nếu bạn có góp ý phù hợp (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Web MTP

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thiết kế web nhé!

Website: https://webmtp.com/

Hotline: 0931 912 379

WooCommerce: Hiển thị Danh mục sản phẩm trong Dropdown Select

 

Mời bạn xem nhiều bài hấp dẫn khác

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress

Mời bạn đọc thêm

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress