WooCommerce

WooCommerce: Nhận Thông tin giỏ hàng (total, items, etc) từ $ cart object

Làm thế nào để lấy thông tin giỏ hàng từ Cart Object? Là một freelancer phát triển WooCommerce, hàng ngày tôi lặp đi lặp lại...

WooCommerce: Nhận Thông tin Đơn hàng (total, items, etc) Từ $order Object

Nhận Thông tin Đơn hàng từ Order Object? Là một freelancer phát triển WooCommerce, hàng ngày tôi lặp đi lặp lại nhiều thao tác viết...

WooCommerce: Nhận thông tin sản phẩm (ID, SKU, $) từ $ product object

Tôi đã muốn xuất bản hướng dẫn Nhận thông tin sản phẩm (ID, SKU, $) từ $ product object này trong một thời gian dài....

WooCommerce: Hiển thị “FREE” Thay vì $ 0,00 hoặc Giá trống

Trong các phiên bản cũ hơn của WooCommerce, giá miễn phí được sử dụng để hiển thị là “FREE!” và các sản phẩm có giá...

WooCommerce: Hiển thị giá dưới dạng “Giá cũ $$$ – Giá hiện tại $$$ – Tiết kiệm $$$”

Nhiều nhà bán lẻ sử dụng chiến lược hiển thị giá tiết kiệm khá thành công. Và việc hiển thị số tiền tiết kiệm cũng...

WooCommerce B2B: Cách thiết lập cửa hàng buôn bán

Nhiều vấn đề cần quan tâm về Cách thiết lập cửa hàng buôn bán! Lĩnh vực thương mại điện tử đang chứng kiến sự tăng...

WooCommerce: Kiểm tra việc người dùng đã mua sản phẩm chưa

Nếu bạn cần kiểm tra việc người dùng đã đăng nhập và mua một sản phẩm nào đó hay chưa, thì đoạn mã này sẽ...

WooCommerce: Ẩn Price và Add to Cart cho người dùng đã đăng xuất

Như thế nào là Ẩn Price và Add to Cart cho người dùng đã đăng xuất? Bạn có thể buộc người dùng đăng nhập để...

WooCommerce: Tắt Phạm vi giá sản phẩm/ ẩn giá cao nhất

Phạm vi giá trị của từng loại sản phẩm thường thay đổi giống như $ 100- $ 999 vì sản phẩm thường có nhiều kiểu/...

WooCommerce: Đặt / ghi đè giá sản phẩm theo lập trình

Bạn thường đặt giá thông thường và giá ưu đãi hoặc thay thế giá sản phẩm thông qua các trường giá trong “Product Data”; tuy...

WooCommerce: Định giá động hàng loạt mà không cần plugin

Bạn đang tìm cách định giá động hàng loạt chỉ định các đơn giá khác nhau dựa trên số lượng được thêm vào Giỏ hàng,...

WooCommerce: Hộp kiểm ẩn / hiện trường thanh toán tùy chỉnh

Làm thế nào để ẩn / hiện trường thanh toán với Woocommerce Đoạn mã này có thể thực sự hữu ích vì một số lý...