WooCommerce: Tính tổng giá trị khi tăng số lượng sản phẩm

Tính tổng giá trị khi tăng số lượng sản phẩm? Từ quan điểm UX, khách hàng thương mại điện tử có thể cải tiến một chút trên trang sản phẩm WooCommerce. Ngay sau khi khách hàng thêm số lượng vào giỏ hàng, sẽ tiện lợi hơn nếu giá sản phẩm có thể được tính lại hoặc có thể xuất hiện dòng “TOTAL” để người dùng luôn biết họ sẽ mất bao nhiêu tiền để mua số lượng sản phẩm đó.

Đơn giản, bạn hãy nhìn vào ảnh chụp màn hình dưới đây.

Tính tổng giá trị khi tăng số lượng sản phẩm? Từ quan điểm UX, khách hàng thương mại điện tử có thể cải tiến một chút trên trang sản phẩm WooCommerce

Giá sản phẩm là 34 đô la và số lượng là 10, do đó “Tổng” hiện là 34×10=340 đô la. Bất cứ khi nào số lượng thay đổi, “Tổng số” sẽ cập nhật giá trị của nó.

Đoạn mã PHP: Tính tổng giá trị khi số lượng sản phẩm tăng lên với WooCommerce

[code]
add_action( ‘woocommerce_after_add_to_cart_button’, ‘bbloomer_product_price_recalculate’ );

function bbloomer_product_price_recalculate() {
global $product;
echo ‘

Total:

‘;
$price = $product->get_price();
$currency = get_woocommerce_currency_symbol();
wc_enqueue_js( ”
$(‘[name=quantity]’).on(‘input change’, function() {
var qty = $(this).val();
var price = ‘” . esc_js( $price ) . “‘;
var price_string = (price*qty).toFixed(2);
$(‘#subtot > span’).html(‘” . esc_js( $currency ) . “‘+price_string);
}).change();
” );
}

[/code]

Thêm đoạn mã này vào đâu?

Bạn có thể đặt các đoạn mã PHP ở cuối tệp functions.php chủ đề con của mình (trước “?>” Nếu bạn có). Mặt khác, CSS có trong tệp style.css chủ đề con của bạn.

Đoạn mã này (vẫn) hoạt động chứ?

Vui lòng cho tôi biết trong phần bình luận nếu mọi thứ hoạt động như mong đợi. Tôi rất sẵn lòng sửa đổi đoạn mã nếu bạn góp ý phù hợp (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Web MTP

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thiết kế web nhé!

Website: https://webmtp.com/

Hotline: 0931 912 379

WooCommerce: Xem các custom field được ẩn của sản phẩm (“Protected Meta”)

Mời bạn xem nhiều bài hấp dẫn khác

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress

Mời bạn đọc thêm

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress