WooCommerce: Thêm trường “Xác nhận địa chỉ email” trên trang thanh toán

Như thế nào là “Xác nhận địa chỉ email”? Một địa chỉ email chính xác có giá trị một nghìn đô la, một số chuyên gia thương mại điện tử sẽ nói vậy. Vì vậy, bạn không muốn những người truy cập thanh toán WooCommerce của mình phải làm điều đó, phải không?

Còn việc thêm trường “Xác minh Email” thì sao? Bằng cách này, chúng tôi có thể đảm bảo rằng họ kiểm tra kỹ mục nhập của mình – và cũng hiển thị thông báo lỗi trong trường hợp chúng không khớp!

Hãy xem cách tôi đã triển khai điều này cho một khách hàng làm việc tự do – Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cần!

WooCommerce: Thêm trường “Xác nhận địa chỉ email” trên trang thanh toán

 

Thêm trường xác minh email bằng WooCommerce trên trang checkout

Đoạn mã PHP: Thêm trường “Xác nhận địa chỉ email” trên trang thanh toán

Thứ nhất: Đặt một nửa chiều rộng trường email gốc

Thứ hai: Thêm trường email xác nhận mới

[code]

add_filter( ‘woocommerce_checkout_fields’ , ‘bbloomer_add_email_verification_field_checkout’ );

function bbloomer_add_email_verification_field_checkout( $fields ) {

$fields[‘billing’][‘billing_email’][‘class’] = array( ‘form-row-first’ );

$fields[‘billing’][‘billing_em_ver’] = array(
‘label’ => ‘Confirm mail Address’,
‘required’ => true,
‘class’ => array( ‘form-row-last’ ),
‘clear’ => true,
‘priority’ => 999,
);

return $fields;
}

[/code]

Thứ ba: Tạo thông báo lỗi nếu các giá trị trường khác nhau

[code]

add_action(‘woocommerce_checkout_process’, ‘bbloomer_matching_email_addresses’);

function bbloomer_matching_email_addresses() {
$email1 = $_POST[‘billing_email’];
$email2 = $_POST[‘billing_em_ver’];
if ( $email2 !== $email1 ) {
wc_add_notice( ‘Your email addresses do not match’, ‘error’ );
}
}

[/code]

Thêm đoạn mã này vào đâu?

Bạn có thể đặt các đoạn mã PHP ở cuối tệp functions.php chủ đề con của mình (trước “?>” Nếu bạn có). Mặt khác, CSS có trong tệp style.css chủ đề con của bạn.

Đoạn mã này (vẫn) hoạt động chứ?

Vui lòng cho tôi biết trong phần bình luận nếu mọi thứ hoạt động như mong đợi. Tôi rất sẵn lòng sửa đổi đoạn mã nếu bạn có góp ý phù hợp (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Web MTP

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thiết kế web nhé!

Website: https://webmtp.com/

Hotline: 0931 912 379

WooCommerce: Hiển thị số tiền $ 0,00 cho phí vận chuyển miễn phí

Mời bạn xem nhiều bài hấp dẫn khác

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress

Mời bạn đọc thêm

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress