WooCommerce: Thêm số điện thoại người nhận hàng trong Checkout

Thêm số điện thoại trong WooCommerce? Tôi rất ngạc nhiên khi WooCommerce không cung cấp trường này. Hầu hết các trang web thương mại điện tử yêu cầu số điện thoại của người nhận hàng để tổ chức giao hàng và liên lạc với khách hàng trong trường hợp có vấn đề.

Rất may, có một cái thủ thuật (filter) cho điều đó. Nó được gọi là “woocommerce_checkout_fields” và có thể được sử dụng để xóa, di chuyển hoặc thêm các trường thanh toán một cách nhanh chóng. Và đây là cách thêm, ví dụ: trường vận chuyển mới có tên là “shipping_phone”. Thưởng thức!

WooCommerce: Thêm số điện thoại người nhận hàng trong Checkout

 

Như hình trên cho thấy chúng ta thêm một trường mới yêu cầu cung cấp số điện thoại của người nhận hàng.

Đoạn PHP: Thêm số điện thoại người nhận hàng trong Checkout – WooCommerce

[code]
add_filter( ‘woocommerce_checkout_fields’, ‘bbloomer_shipping_phone_checkout’ );

function bbloomer_shipping_phone_checkout( $fields ) {
$fields[‘shipping’][‘shipping_phone’] = array(
‘label’ => ‘Phone’,
‘required’ => false,
‘class’ => array( ‘form-row-wide’ ),
‘priority’ => 25,
);
return $fields;
}
[/code]
[code]

add_action( ‘woocommerce_admin_order_data_after_shipping_address’, ‘bbloomer_shipping_phone_checkout_display’ );

function bbloomer_shipping_phone_checkout_display( $order ){
echo ‘<p><b>Shipping Phone:</b> ‘ . get_post_meta( $order->get_id(), ‘_shipping_phone’, true ) . ‘</p>’;
}
[/code]

Thêm đoạn mã này vào đâu?

Bạn có thể đặt các đoạn mã PHP ở cuối tệp functions.php chủ đề con của mình (trước “?>” Nếu bạn có). Mặt khác, CSS có trong tệp style.css chủ đề con của bạn.

Đoạn mã này (vẫn) hoạt động chứ?

Vui lòng cho tôi biết trong phần bình luận nếu mọi thứ hoạt động như mong đợi. Tôi rất sẵn lòng sửa đổi đoạn mã nếu bạn có góp ý phù hợp (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Web MTP

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thiết kế web nhé!

Website: https://webmtp.com/

Hotline: 0931 912 379

WooCommerce: Hiển thị thanh toán ngay cả khi giỏ hàng rỗng

Mời bạn xem nhiều bài hấp dẫn khác

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress

Mời bạn đọc thêm

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress