WooCommerce: Thêm Khu vực bán hàng vào Trang thanh toán

Thêm Khu vực bán hàng với WooCommerce. Một khách hàng đã yêu cầu tôi đặt “Donation Area”(Khu vực quyên góp) hoặc khu vực bán thêm hàng tương tự gần với nút “Đặt hàng” (để ở cuối trang, sau khi khách hàng đã sẵn sàng thanh toán) để nâng cao nhận thức về tiện ích bổ sung này. Tất cả những gì tôi phải làm là tạo các sản phẩm ẩn với giá trị quyên góp hoặc tương tự sản phẩm đang có trong giỏ hàng sử dụng “Custom Add to Cart URL”(Tùy chỉnh thêm vào giỏ hàng). Thiết lập một khu quyên góp hoặc sản phẩm tương tự ngay phía trên nút thanh toán bằng cách sử dụng  “WooCommerce Visual Hook Guide for the Checkout Page” (Hướng dẫn móc trực quan WooCommerce của tôi cho Trang thanh toán). Thưởng thức!

Thêm Khu bán hàng với WooCommerce

Cách hiển thị khu vực bán thêm / bổ sung @ WooCommerce Checkout (đề xuất thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng)

Đoạn PHP: Thêm Khu vực bán hàng vào Trang thanh toán với WooCommerce

Yêu cầu:
ID sản phẩm bạn muốn thêm vào Giỏ hàng (14877, 14879, 15493 trong ví dụ của tôi)
Không có tùy chọn “chuyển hướng đến Giỏ hàng sau khi thêm vào giỏ hàng” được chọn trong cài đặt WooCommerce

[code]

add_action( ‘woocommerce_review_order_before_submit’, ‘bbloomer_checkout_add_on’, 9999 );

function bbloomer_checkout_add_on() {
$product_ids = array( 14877, 14879, 15493 );
$in_cart = false;
foreach( WC()->cart->get_cart() as $cart_item ) {
$product_in_cart = $cart_item[‘product_id’];
if ( in_array( $product_in_cart, $product_ids ) ) {
$in_cart = true;
break;
}
}
if ( ! $in_cart ) {
echo ‘<h4>Make a Donation?</h4>’;
echo ‘<p><a class=”button” style=”margin-right: 1em; width: auto” href=”?add-to-cart=14877″> €5 </a><a class=”button” style=”margin-right: 1em; width: auto” href=”?add-to-cart=14879″> €20 </a><a class=”button” style=”width: auto” href=”?add-to-cart=15493″> €50 </a></p>’;
}
}

[/code]

Thêm đoạn mã này vào đâu?

Bạn có thể đặt các đoạn mã PHP ở cuối tệp functions.php chủ đề con của mình (trước “?>” Nếu bạn có). Mặt khác, CSS có trong tệp style.css chủ đề con của bạn.

Đoạn mã này (vẫn) hoạt động chứ?

Vui lòng cho tôi biết trong phần bình luận nếu mọi thứ hoạt động như mong đợi. Tôi rất sẵn lòng sửa đổi đoạn mã nếu bạn có góp ý phù hợp (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Web MTP

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thiết kế web nhé!

Website: https://webmtp.com/

Hotline: 0931 912 379

WooCommerce: Cách đặt số lượng cho số tiền mua tối thiểu/ tối đa cho 1 sản phẩm

Mời bạn xem nhiều bài hấp dẫn khác

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress

Mời bạn đọc thêm

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress