WooCommerce: Đồng bộ số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Đoạn mã này sẽ giúp bạn đồng bộ hóa tất cả số lượng các sản phẩm trong giỏ hàng của mình với số lượng ID sản phẩm nhất định . Do đó, khi bạn thêm sản phẩm thứ hai vào giỏ hàng, sản phẩm đó sẽ nhận được cùng một số lượng ID sản phẩm của bạn. Ngoài ra, nếu bạn cập nhật số lượng ID sản phẩm, số lượng mặt hàng giỏ hàng khác sẽ tự động cập nhật tương ứng.

WooCommerce: Đồng bộ số lượng sản phẩm

Đoạn mã PHP: Đồng bộ hóa số lượng ID sản phẩm và số lượng mặt hàng khác trong giỏ hàng WooCommerce

Lưu ý: bạn phải chỉ định “ master_product_id ” của mình bên trong đoạn mã. Đây là sản phẩm tham khảo. Tất cả các sản phẩm khác trong giỏ hàng sẽ đồng bộ với số lượng của nó.
[code]
add_action( ‘template_redirect’, ‘bbloomer_sync_cart_quantities’ );

function bbloomer_sync_cart_quantities() {
if ( WC()->cart->is_empty() ) return;
$master_product_id = 20;
$in_cart = false;
foreach( WC()->cart->get_cart() as $cart_item_key => $cart_item ) {
if ( $master_product_id === $cart_item[‘product_id’] ) {
$qty = $cart_item[‘quantity’];
$in_cart = true;
break;
}
}
if ( ! $in_cart ) return;
foreach( WC()->cart->get_cart() as $cart_item_key => $cart_item ) {
if ( $master_product_id !== $cart_item[‘product_id’] ) {
WC()->cart->set_quantity( $cart_item_key, $qty );
}
}
}

[/code]

Thêm đoạn mã này vào đâu?

Bạn có thể đặt các đoạn mã PHP ở cuối tệp functions.php chủ đề con của mình (trước “?>” Nếu bạn có). Mặt khác, CSS có trong tệp style.css chủ đề con của bạn.

Đoạn mã này (vẫn) hoạt động chứ?

Vui lòng cho tôi biết trong phần bình luận nếu mọi thứ hoạt động như mong đợi. Tôi rất sẵn lòng sửa đổi đoạn mã nếu bạn có góp ý phù hợp (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Web MTP

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thiết kế web nhé!

Website: https://webmtp.com/

Hotline: 0931 912 379

WooCommerce: Tính tổng giá trị khi tăng số lượng sản phẩm

Mời bạn xem nhiều bài hấp dẫn khác

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress

Mời bạn đọc thêm

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress