WooCommerce: Định giá động hàng loạt mà không cần plugin

Bạn đang tìm cách định giá động hàng loạt chỉ định các đơn giá khác nhau dựa trên số lượng được thêm vào Giỏ hàng, ví dụ: giá từ 1-100 là 5 đô la, từ 101-1000 giá là 4,90 đô la và từ 1001 đơn vị giá đã đặt hàng trở thành 4,75 đô la.

Có rất nhiều plugin “Định giá động”, nhưng lần này tôi muốn gửi đến bạn một mã đơn giản để tự làm WooCommerce định giá dựa trên số lượng sản phẩm.

WooCommerce: Định giá động hàng loạt mà không cần plugin

Sản phẩm với giá € 34 cho mỗi đơn vị dưới ngưỡng định giá hàng loạt.

Đoạn mã PHP: Thay đổi giá sản phẩm dựa trên số lượng được thêm vào giỏ hàng (định giá động hàng loạt)

Trong ví dụ của chúng tôi, giá sản phẩm của chúng tôi là € 34 và tôi muốn áp dụng chiết khấu 5% trên 100 đơn vị và giảm giá 10% trên 1000 đơn vị. Ảnh chụp màn hình cho ngưỡng 1 và ngưỡng 2 nằm bên dưới đoạn mã.

[code]

add_action( ‘woocommerce_before_calculate_totals’, ‘bbloomer_quantity_based_pricing’, 9999 );

function bbloomer_quantity_based_pricing( $cart ) {

if ( is_admin() && ! defined( ‘DOING_AJAX’ ) ) return;

if ( did_action( ‘woocommerce_before_calculate_totals’ ) >= 2 ) return;

// Define discount rules and thresholds
$threshold1 = 101; // Change price if items > 100
$discount1 = 0.05; // Reduce unit price by 5%
$threshold2 = 1001; // Change price if items > 1000
$discount2 = 0.1; // Reduce unit price by 10%

foreach ( $cart->get_cart() as $cart_item_key => $cart_item ) {
if ( $cart_item[‘quantity’] >= $threshold1 && $cart_item[‘quantity’] < $threshold2 ) {
$price = round( $cart_item[‘data’]->get_price() * ( 1 – $discount1 ), 2 );
$cart_item[‘data’]->set_price( $price );
} elseif ( $cart_item[‘quantity’] >= $threshold2 ) {
$price = round( $cart_item[‘data’]->get_price() * ( 1 – $discount2 ), 2 );
$cart_item[‘data’]->set_price( $price );
}
}

}
[/code]

Đã đạt đến ngưỡng 1: chiết khấu 5%.

Đã đạt đến ngưỡng 2: chiết khấu 10%.

Thêm đoạn mã này vào đâu?

Bạn có thể đặt các đoạn mã PHP ở cuối tệp functions.php chủ đề con của mình (trước “?>” Nếu bạn có). Mặt khác, CSS có trong tệp style.css chủ đề con của bạn.

Đoạn mã này (vẫn) hoạt động chứ?

Vui lòng cho tôi biết trong phần bình luận nếu mọi thứ hoạt động như mong đợi. Tôi rất sẵn lòng sửa đổi đoạn mã nếu bạn có góp ý phù hợp (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Web MTP

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thiết kế web nhé!

Website: https://webmtp.com/

Hotline: 0931 912 379

WooCommerce: Hộp kiểm để ẩn / hiện trường thanh toán tùy chỉnh

Mời bạn xem nhiều bài hấp dẫn khác

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress

Mời bạn đọc thêm

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress