WooCommerce: “Điều khoản & Điều kiện” trên thanh toán

Việc chấp nhận “Điều khoản và Điều kiện” trên thanh toán là bắt buộc để đặt hàng – nhưng làm thế nào bạn có thể “chứng minh” rằng Điều khoản và Điều kiện đã được khách hàng chấp nhận?

Một trong những giải pháp có thể là lưu trữ việc chấp nhận trong cơ sở dữ liệu và in điều đó trên người quản trị đơn đặt hàng (có thể trên cả hóa đơn của khách hàng). Vì vậy, đây là một đoạn mã PHP mà bạn có thể chỉ cần sao chép và dán vào tệp functions.php của chủ đề con của mình để (1) lưu trữ và (2) hiển thị lựa chọn trên trang Quản trị đơn đặt hàng. WooCommerce giúp bạn thực hiện điều đó dễ dàng!

WooCommerce: “Điều khoản & Điều kiện” trên thanh toán

Đoạn mã PHP: Lưu thông tin và hiển thị “Điều khoản & Điều kiện” trên thanh toán.

Thứ nhất: Lưu trữ “Điều khoản & Điều kiện” dưới dạng Meta đặt hàng

[code]

add_action( ‘woocommerce_checkout_update_order_meta’, ‘bbloomer_save_terms_conditions_acceptance’ );

function bbloomer_save_terms_conditions_acceptance( $order_id ) {
if ( $_POST[‘terms’] ) update_post_meta( $order_id, ‘terms’, esc_attr( $_POST[‘terms’] ) );
}

[/code]

Thứ hai: Hiển thị trên trang đặt hàng

[code]

add_action( ‘woocommerce_admin_order_data_after_billing_address’, ‘bbloomer_display_terms_conditions_acceptance’ );

function bbloomer_display_terms_conditions_acceptance( $order ) {
if ( get_post_meta( $order->get_id(), ‘terms’, true ) == ‘on’ ) {
echo ‘<p><strong>Terms & Conditions: </strong>accepted</p>’;
} else echo ‘<p><strong>Terms & Conditions: </strong>N/A</p>’;
}

[/code]

Thêm đoạn mã này vào đâu?

Bạn có thể đặt các đoạn mã PHP ở cuối tệp functions.php chủ đề con của mình (trước “?>” Nếu bạn có). Mặt khác, CSS có trong tệp style.css chủ đề con của bạn.

Đoạn mã này (vẫn) hoạt động chứ?

Vui lòng cho tôi biết trong phần bình luận nếu mọi thứ hoạt động như mong đợi. Tôi rất sẵn lòng sửa đổi đoạn mã nếu bạn có góp ý phù hợp (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Web MTP

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thiết kế web nhé!

Website: https://webmtp.com/

Hotline: 0931 912 379

WooCommerce: Đặt Trạng thái cho Đơn hàng mới.

Mời bạn xem nhiều bài hấp dẫn khác

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress

Mời bạn đọc thêm

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress