WooCommerce: Ẩn Price và Add to Cart cho người dùng đã đăng xuất

Như thế nào là Ẩn PriceAdd to Cart cho người dùng đã đăng xuất? Bạn có thể buộc người dùng đăng nhập để xem giá và thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Điều đó có nghĩa là bạn phải ẩn các nút Add to CartPrice trên các trang Cửa hàng và Sản phẩm khi người dùng đã đăng xuất.

Tất cả những gì bạn cần là dán mã sau vào functions.php của bạn (xin lưu ý: chủ đề của bạn có thể đã ghi đè một số chức năng WooCommerce mặc định, do đó mã bên dưới có thể không hoạt động. Hãy liên hệ với tôi nếu bạn cần mã tùy chỉnh).

WooCommerce: Ẩn Price và Add to Cart cho người dùng đã đăng xuất

Đoạn mã PHP: Ẩn nút Add to Cart và Price nếu đã đăng xuất trong WooCommerce

[code]

add_action( ‘init’, ‘bbloomer_hide_price_add_cart_not_logged_in’ );

function bbloomer_hide_price_add_cart_not_logged_in() {
if ( ! is_user_logged_in() ) {
remove_action( ‘woocommerce_after_shop_loop_item’, ‘woocommerce_template_loop_add_to_cart’, 10 );
remove_action( ‘woocommerce_single_product_summary’, ‘woocommerce_template_single_add_to_cart’, 30 );
remove_action( ‘woocommerce_single_product_summary’, ‘woocommerce_template_single_price’, 10 );
remove_action( ‘woocommerce_after_shop_loop_item_title’, ‘woocommerce_template_loop_price’, 10 );
add_action( ‘woocommerce_single_product_summary’, ‘bbloomer_print_login_to_see’, 31 );
add_action( ‘woocommerce_after_shop_loop_item’, ‘bbloomer_print_login_to_see’, 11 );
}
}

function bbloomer_print_login_to_see() {
echo ‘<a href=”‘ . get_permalink(wc_get_page_id(‘myaccount’)) . ‘”>’ . __(‘Login to see prices’, ‘theme_name’) . ‘</a>’;
}

[/code]

Thêm đoạn mã này vào đâu?

Bạn có thể đặt các đoạn mã PHP ở cuối tệp functions.php chủ đề con của mình (trước “?>” Nếu bạn có). Mặt khác, CSS có trong tệp style.css chủ đề con của bạn.

Đoạn mã này (vẫn) hoạt động chứ?

Vui lòng cho tôi biết trong phần bình luận nếu mọi thứ hoạt động như mong đợi. Tôi rất sẵn lòng sửa đổi đoạn mã nếu bạn có góp ý phù hợp (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Web MTP

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thiết kế web nhé!

Website: https://webmtp.com/

Hotline: 0931 912 379

WooCommerce: Tắt Phạm vi giá sản phẩm/ ẩn giá cao nhất

Mời bạn xem nhiều bài hấp dẫn khác

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress

Mời bạn đọc thêm

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress