Nổi bật

Hướng dẫn thiết kế website cơ bản bằng WordPress từ A-Z – Phần 1

Sau Series tối ưu tốc độ website WordPress thì mở đầu bài viết cho đầu năm 2021 mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết...

Xem thêm
128 review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0

ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Đăng ngày 04-11-2020

WooCommerce: Cách đặt số lượng cho số tiền mua tối thiểu/ tối đa cho 1 sản phẩm

Cách đặt số lượng cho số tiền mua tối thiểu/ tối đa cho 1 sản phẩm trong WooCommerce. Chúng tôi đã nghiên cứu …

review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 04-11-2020

WooCommerce: Hiển thị thông báo thời gian giao hàng dự kiến

Hiển thị thời gian giao hàng / gửi hàng trong woocommerce dựa trên mỗi sản phẩm trong mỗi trang là điều hết sức …

12 review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 04-11-2020

WooCommerce: Hướng dẫn tùy chỉnh đường dẫn “Add to Cart”

Tùy chỉnh đường dẫn “Add to Cart” trong WooCommerce. Dưới đây là cách tạo các liên kết / nút “Add to Cart” (Thêm …

review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 03-11-2020

WooCommerce: Đồng bộ số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Đoạn mã này sẽ giúp bạn đồng bộ hóa tất cả số lượng các sản phẩm trong giỏ hàng của mình với số …

review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 01-11-2020

Hướng dẫn tối ưu hóa hình ảnh JPG / JPEG cho website

Để tiếp nối với chủ đề tối ưu hóa website WordPress trên Pagespeed Insights, hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn …

29 review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 01-11-2020

WooCommerce: Tính tổng giá trị khi tăng số lượng sản phẩm

Tính tổng giá trị khi tăng số lượng sản phẩm? Từ quan điểm UX, khách hàng thương mại điện tử có thể cải …

review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 31-10-2020

WooCommerce: Xem các custom field được ẩn của sản phẩm (“Protected Meta”)

Nếu bạn không muốn mất thời gian tìm kiếm tất cả post meta custom field ẩn của sản phẩm. Thì đây là giải …

review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 01-10-2020

WooCommerce: Hiển thị tệp tải xuống trong tài khoản của bạn

Hiển thị tệp tải xuống trong tài khoản của bạn? Nếu bạn mua hoặc quan tâm sản phẩm, bạn có thể tải xuống …

126 review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 14-09-2020

WooCommerce: Đổi tên một mục Breadcrumb

Đổi tên một mục Breadcrumb? WooCommerce tạo ra đường dẫn cửa hàng, danh mục, thẻ, sản phẩm. Các đường dẫn như vậy phải …

30 review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 28-08-2020

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH EMAIL SERVER TRÊN OUTLOOK

Cấu hình mail server như thế nào? Để cấu hình và sử dụng Email server trên Outlook chúng ta thực hiện các bước …

review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 12-03-2020

Truy tìm nguyên nhân lỗi “Error establishing a database connection” của WordPress

Website đang chạy bình thường, bỗng nhiên xuất hiện lỗi “Error establishing a database connection”, lỗi này cho thấy WordPress không kết nối …

review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0