WooCommerce: Thêm phí thanh toán cho cổng thanh toán Paypal

Thêm phí thanh toán cho Paypal trong WooCommerce, đây là một đoạn mã PHP đơn giản để thêm phí thanh toán cho mọi khoản thanh toán hoặc cho một cổng thanh toán cụ thể.

Hãy nhớ rằng đối với một số cổng thanh toán nhất định như PayPal, việc thêm phí thanh toán hiện đang vi phạm điều khoản dịch vụ của họ, vì vậy hãy nhớ kiểm tra điều này trước khi thực hiện.

Như thường lệ, tệp này cần được sao chép và dán vào tệp functions.php của chủ đề con của bạn. Hãy thưởng thức!

WooCommerce: Thêm phí thanh toán cho cổng thanh toán Paypal

Thêm phí / phụ phí vào Giỏ hàng / Thanh toán WooCommerce.

Đoạn mã PHP thứ nhất: Thêm phí thanh toán cho tất cả các cổng thanh toán trong WooCommerce.

[code]

add_action( ‘woocommerce_cart_calculate_fees’, ‘bbloomer_add_checkout_fee’ );

function bbloomer_add_checkout_fee() {
// Edit “Fee” and “5” below to control Label and Amount
WC()->cart->add_fee( ‘Fee’, 5 );
}

[/code]

Đoạn mã PHP thứ hai: Thêm phí thanh toán cho một cổng thanh toán cụ thể (ví dụ: Paypal) – WooCommerce.

Phần 1: ấn định phí.

[code]
add_action( ‘woocommerce_cart_calculate_fees’, ‘bbloomer_add_checkout_fee_for_gateway’ );

function bbloomer_add_checkout_fee_for_gateway() {
$chosen_gateway = WC()->session->get( ‘chosen_payment_method’ );
if ( $chosen_gateway == ‘paypal’ ) {
WC()->cart->add_fee( ‘PayPal Fee’, 5 );
}
}

[/code]

Phần 2: Tải lại thanh toán khi thay đổi cổng thanh toán.

[code]

add_action( ‘woocommerce_review_order_before_payment’, ‘bbloomer_refresh_checkout_on_payment_methods_change’ );

function bbloomer_refresh_checkout_on_payment_methods_change(){
?>
<script type=”text/javascript”>
(function($){
$( ‘form.checkout’ ).on( ‘change’, ‘input[name^=”payment_method”]’, function() {
$(‘body’).trigger(‘update_checkout’);
});
})(jQuery);
</script>
<?php
}
[/code]

Thêm đoạn mã này vào đâu?

Bạn có thể đặt các đoạn mã PHP ở cuối tệp functions.php chủ đề con của mình (trước “?>” Nếu bạn có). Mặt khác, CSS có trong tệp style.css chủ đề con của bạn.

Đoạn mã này (vẫn) hoạt động chứ?

Vui lòng cho tôi biết trong phần bình luận nếu mọi thứ hoạt động như mong đợi. Tôi rất sẵn lòng sửa đổi đoạn mã nếu bạn có góp ý phù hợp (vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình).

Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp tại Web MTP

Liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc thiết kế web nhé!

Website: https://webmtp.com/

Hotline: 0931 912 379

WooCommerce: Hiển thị giá gốc & Giá bán trong giỏ hàng

Mời bạn xem nhiều bài hấp dẫn khác

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress

Mời bạn đọc thêm

Phương pháp SEO tăng thứ hạng của website trên Google

Tìm hiểu phương pháp chọn từ khóa chuẩn SEO

Plugin giúp bảo mật website WordPress

Tăng trust website hiệu quả bằng 100 backlink chất lượng đến từ Google

Cách chăm sóc website hiệu quả

Cách tạo nút gọi trên website WordPress