MTP CLOUD HOSTING – DIRECT ADMIN

MTP Student

28.600 đ

/ tháng

 • Dung lượng : 600MB SSD
 • Băng Thông : 1GB
 • Sub-domain : 3
 • Email : 5
 • FTP : 3
 • Database : 3
 • Addon domain : 3
 • Park domain : 3
 • Backup : hàng tuần
ĐĂNG KÝ

MTP Standard

48.000 đ

/ tháng

 • Dung lượng : 1.5 GB SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : 5
 • Email : 5
 • FTP : 3
 • Database : 5
 • Addon domain : 3
 • Park domain : 3
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký

MTP Standard ++

57.500 đ

/ tháng

 • Dung lượng : 3 GB SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : 10
 • Email : 5
 • FTP : 3
 • Database : 10
 • Addon domain : 5
 • Park domain : 5
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký

MTP Pro

95.000 đ

/ tháng

 • Dung lượng : 6 GB SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : 10
 • FTP : 3
 • Database : unlimited
 • Addon domain : unlimited
 • Park domain : unlimited
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký

MTP Pro ++

143.000 đ

/ tháng

 • Dung lượng : 10 GB SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : 20
 • FTP : unlimited
 • Database : unlimited
 • Addon domain : unlimited
 • Park domain : unlimited
 • Backup : hàng tuần
ĐĂNG KÝ

MTP Vip

219.000 đ

/ tháng

 • Dung lượng : 15 GB SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : unlimited
 • Addon domain : unlimited
 • Park domain : unlimited
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký

MTP Business

285.000 đ

/ tháng

 • Dung lượng : 20 GB SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : unlimited
 • Addon domain : unlimited
 • Park domain : unlimited
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký

MTP Ecommerce

445.000 đ

/ tháng

 • Dung lượng : 30 GB SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : unlimited
 • Addon domain : unlimited
 • Park domain : unlimited
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký