MTP PRO Hosting - MTP Pro 5

Chi tiết gói chưa bao gồm dịch vụ thêm (nếu có)

  • SSD Storage: 15 GB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP: 1

Thời gian thanh toán

Thông tin tài khoản

Thông tin đơn hàng

MTP PRO Hosting - MTP Pro 5 210,000 đ / tháng

Số tiền sẽ gia hạn (chưa gồm VAT)
12 tháng 2,520,000 đ

VAT @ 10.00% 252,000 đ
Phí cài đặt 0 đ

Tổng tiền thanh toán hiện tại
2,772,000 đ