MTP PRO Hosting - MTP Pro 2

Chi tiết gói chưa bao gồm dịch vụ thêm (nếu có)

  • SSD Storage: 2 GB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP: 1

Thời gian thanh toán

Thông tin tài khoản

Thông tin đơn hàng

MTP PRO Hosting - MTP Pro 2 65,000 đ / tháng

Số tiền sẽ gia hạn (chưa gồm VAT)
12 tháng 780,000 đ

VAT @ 10.00% 78,000 đ
Phí cài đặt 0 đ

Tổng tiền thanh toán hiện tại
858,000 đ