MTP Cloud Server Pro - Cloud Server Pro 03

Chi tiết gói chưa bao gồm dịch vụ thêm (nếu có)

  • NVME: 50 GB
  • CPU: 6 core
  • RAM: 8 GB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP: 1

Thời gian thanh toán

Hệ điều hành

Mua thêm RAM (80.000 đ/1GB/Tháng)

Mua thêm CPU (80.000 đ/1GB/Tháng)

Mua thêm IP (120.000 đ/IP/Tháng)

Mua thêm SSD (4.000 đ/1GB/Tháng)

Thông tin tài khoản

Thông tin đơn hàng

MTP Cloud Server Pro - Cloud Server Pro 03 780,000 đ / tháng
Hệ điều hành DirectAdmin Apache PHP 7/8
Mua thêm RAM: 0 0 đ
Mua thêm CPU: 0 0 đ
Mua thêm IP: 0 0 đ
Mua thêm SSD: 0 0 đ

Số tiền sẽ gia hạn (chưa gồm VAT)
12 tháng 9,360,000 đ

VAT @ 10.00% 936,000 đ
Phí cài đặt 0 đ

Tổng tiền thanh toán hiện tại
10,296,000 đ