MTP Cloud Backup - MTP Backup 7

Chi tiết gói chưa bao gồm dịch vụ thêm (nếu có)

  • SSD: 3000 GB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP: 1

Thời gian thanh toán

Mua thêm SSD (4.000 đ/1GB/Tháng)

Thông tin tài khoản

Thông tin đơn hàng

MTP Cloud Backup - MTP Backup 7 650,000 đ / tháng
Mua thêm SSD: 0 0 đ

Số tiền sẽ gia hạn (chưa gồm VAT)
12 tháng 7,800,000 đ

VAT @ 10.00% 780,000 đ
Phí cài đặt 0 đ

Tổng tiền thanh toán hiện tại
8,580,000 đ