MTP Cloud Backup - MTP Backup 3

Chi tiết gói chưa bao gồm dịch vụ thêm (nếu có)

  • SSD: 200 GB
  • Băng thông: Không giới hạn
  • Địa chỉ IP: 1

Thời gian thanh toán

Mua thêm SSD (7.000 đ/1GB/Tháng)

Thông tin tài khoản

Thông tin đơn hàng

MTP Cloud Backup - MTP Backup 3 120,000 đ / tháng
Mua thêm SSD: 0 0 đ

Số tiền sẽ gia hạn (chưa gồm VAT)
12 tháng 1,440,000 đ

VAT @ 10.00% 144,000 đ
Phí cài đặt 0 đ

Tổng tiền thanh toán hiện tại
1,584,000 đ