Create custom Call button and Social button

Dựa vào nhu cầu thiết yếu của chủ doanh nghiệp, các chủ cửa hàng online về các nút gọi điện và nút mạng xã hội Facebook, Zalo, Whatsapp,… để giúp khách hàng có thể dễ dàng tương tác liên hệ với doanh nghiệp/shop trên website ở giao diện desktop, tablet và mobile. Web MTP lập trình và đem đến cho quý khách hàng chức năng tương tác hiển thị bên cạnh phải trên màn hình desktop và bên dưới ở màn hình mobile.

Xin vui lòng xem thông tin chức năng chi tiết ở bên dưới.

Các chức năng chính của plugin “Create custom Call button and Social button” như sau:

  • Tùy chỉnh linh hoạt nút cuộc gọi có những thuộc tính gồm: Tên nút, số điện thoại, hình ảnh của nút. Nút gọi có hiệu ứng động.
  • Thêm, sửa, xóa các nút mạng xã hội Facebook, Zalo, Twitter, Whatsapp,.. dễ dàng. Và tùy chỉnh linh hoạt các thông tin nút như: Tên nút, liên kết nút, hình ảnh của nút.

Hình ảnh sản phẩm

Cập nhật Version

  • Version 1.0 : Hoàn thiện sản phẩm.
  • Version 2.1: Thêm giao diện tùy chỉnh linh hoạt, cập nhật bảo mật cho plugin.
  • Version 2.2: Chỉnh sửa lỗi hiển thị trên màn hình Tablet và lỗi reset dữ liệu ở các fields dropdown list.

330,000

  • Chất lượng được kiểm tra bởi Envato
  • Cập nhật thường xuyên
  • 6 tháng hỗ trợ từ WEB MTP

Cập nhật cuối cùng:  25/03/2020

Khởi tạo:  27/02/2020

Tối ưu:

Độ phân giải cao:  Không