Create custom call and social button for WordPress

Dựa vào nhu cầu thiết yếu của chủ doanh nghiệp, các chủ cửa hàng online về các nút gọi điện và nút mạng xã hội Facebook, Zalo, Whatsapp,… để giúp khách hàng có thể dễ dàng tương tác liên hệ với doanh nghiệp/shop trên website ở giao diện desktop, tablet và mobile. Web MTP lập trình và đem đến cho quý khách hàng chức năng tương tác hiển thị bên cạnh phải trên màn hình desktop và bên dưới ở màn hình mobile.

Xin vui lòng xem thông tin chức năng chi tiết ở bên dưới.

Các chức năng chính của plugin “Create custom Call button and Social button” như sau:

  • Tùy chỉnh linh hoạt nút cuộc gọi có những thuộc tính gồm: Tên nút, số điện thoại, hình ảnh của nút. Nút gọi có hiệu ứng động.
  • Thêm, sửa, xóa các nút mạng xã hội Facebook, Zalo, Twitter, Whatsapp,.. dễ dàng. Và tùy chỉnh linh hoạt các thông tin nút như: Tên nút, liên kết nút, hình ảnh của nút.

Video hướng dẫn tùy chỉnh

Hình ảnh sản phẩm

 

 

The updated version

26 August, 2020: Version 3.2
- Update to add custom display functionality on Desktop / Tablet / Mobile devices
- Fixed an issue where the Full HD screen displayed incorrect horizontal tools

19 July, 2020: Version 3.1.1
- Fix tooltips display error

29 June, 2020: Version 3.1
- Custom upgrade styles for tools.
- Add function to open in new tab.
- Update default icon set.

18 April, 2020: Version 3.0
Update the error shown in the administrator.

11 April 2020: Version 2.3
Update function to add links for call buttons and timer for call buttons.

31 March 2020: Version 2.0
Updated style editing easily.

9 March 2020: Version 1.0
Publish the plugin.

330,000

  • Chất lượng được kiểm tra bởi Envato
  • Cập nhật thường xuyên
  • 6 tháng hỗ trợ từ WEB MTP

Cập nhật cuối cùng:  28/08/2020

Khởi tạo:  27/02/2020

Tối ưu: